Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XTemplate has a deprecated constructor in /home/www/jmm.cz/subdomains/ners2017/includes/class.xtpl.php on line 45
Přednášející na konferenci NE•RS 2017 | NE•RS 2017 – 10. výroční konference o jaderné energetice — 8. listopadu 2017

HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

China General Nuclear Power Group
ATMEA Company
Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)

PARTNEŘI / PARTNERS

http://www.surao.cz/
Électricité de France
http://www.surao.cz/
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
ALVEL, a.s.
CHEMCOMEX Praha, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Časopis ENERGETIKA
AtomInfo.cz

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

Rut BÍZKOVÁ

Rut BÍZKOVÁ   ředitelka Středočeského inovačního centra (SIC), bývalá ministryně životního prostředí a emeritní ředitelka Technologické agentury

Rut Bízková se v posledních letech zabývá zejména managementem výzkumu, vývoje a inovací ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje novým společenským trendům, strategiím veřejné správy, mimo výzkum a inovace také v oblasti hospodářské politiky, energetiky a ochrany životního prostředí.
V současné době je ředitelkou SIC, organizace podporující propojování výzkumných organizací, firem a municipalit a začínající podnikání. V letech 2012-2016 byla předsedkyní Technologické agentury ČR, předtím pět let náměstkyní ministra životního prostředí ČR, v roce 2010 krátce ministryní životního prostředí. Od roku 1999 čtyři roky působila na MPO jako poradkyně náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Profesní kariéru zahájila v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, absolvovala stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

Benoit BLASSEL

Benoit BLASSEL   President and CEO of ATMEA, an AREVA and MHI company

Benoit Blassel po absolvování francouzského Národního institutu pro jadernou vědu a technologii nastoupil v roce 2008 do skupiny AREVA a zapojil se do projektu “Competitive and Standard EPR“ v podpoře technického poradního výbor projektu ATMEA Basic Design v AREVA NP. V roce 2011 se B. Blassel nastoupil do společnosti ATMEA jako konfigurační manažer, kde koordinoval vývoj v rámci projektu Generic Detailed Design a Safety Options Review francouzského jaderného dozoru v procesu nabídky pro Jordánsko. V letech 2012 – 2016 působil jako zástupce projektového manažera pro Generic Detailed Design reaktoru ATMEA1, a koordinoval různé inženýrské týmy AREVA NP a Mitsubishi Heavy Industries.
1. září 2017 byl Benoit Blassel jmenován prezidentem a výkonným ředitelem společnosti ATMEA.

Aleš JOHN

Aleš JOHN   předseda, Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany

V roce 1972 absolvoval Fakultu elektrotechnickou VUT Brno, v roce 1986 postgraduální studium na UK v Bratislavě (Jaderná energetika a ekologie) a v roce 2003 získal titul MBA na PIBS. Jeho kariéra v energetice začala v roce 1982 na JE Dukovany, kde zastával různé manažerské pozice od šéfinženýra pro radiační ochranu přes náměstka ředitele pro bezpečnost až po ředitele EDU (1987–2002). V rámci Úseku jaderných elektráren ČEZ v letech 2003–2005 působil ve vysokých pozicích týkajících se vnějších vztahů a zahraničí. S touto pozicí bylo spojeno i vyslání do FORATOM v Bruselu, kde působil do konce roku 2007. V období 1994–2010 byl předsedou řídící rady WANO Moskevského centra a členem Správní rady WANO. V dubnu 2008 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ÚJV Řež a.s. kde působil do roku 2013. Nyní působí jako nezávislý expert ve skupině Via-Alta a.s, pracuje v expertní skupině MC WANO, je viceprezidentem Inženýrské akademie ČR, předsedou Občanské Bezpečnostní komise při JE Dukovany a členem spolku Jaderní veteráni. Publikuje časopisecké články zaměřené na jadernou energetiku a vystupuje na konferencích s tématy Jaderná energetika, Mezinárodní spolupráce a Komunikace.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2017 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem Spolku českých jaderných veteránů.

Michal MEJSTŘÍK

Michal MEJSTŘÍK   Profesor, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy

Michal vystudoval ekonometrii na VŠE v Praze a získal stipendium na London School of Economics (1990—91). Od roku 1997 je profesorem ekonomie a financí Univerzity Karlovy v Praze, kde jako ředitel vybudoval prestižní Institut ekonomických studií FSV UK (1993—2010), který dle mezinárodního rankingu patří mezi 100 nejlepších světových ekonomických universit. Od roku 1991 opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světová banka, EK v SVE i Asii), české vlády a řady korporací samostatně či prostřednictvím společnosti EEIP, a.s. V minulosti působil v dozorčích radách plynárenských společností VČP, ZČP a SMP, dále jako předseda dozorčí rady ČSA. V letech 2011-14 byl zakládajícím předsedou dozorčí rady nově vzniklého Českého aeroholdigu, a.s., a vedl úspěšný vyjednávácí tým s EK pro státní pomoc ČSA a vznik Českého Aeroholdingu, a.s. Rovněž byl členem dozorčí rady ČEZ, a.s., předsedou a místopředsedou Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC CR) a členem ICC World Council. Je též honorárním konzulem Republiky Korea.

Jaromír NOVÁK

Jaromír NOVÁK   generální ředitel, Euroenergy, spol. s r.o.

Jaromír Novák pracuje v Euroenergy od roku 1993 a ve funkci generálního ředitele je od roku 1995. Specializuje na metodiku investiční výstavby, projektové řízení a projektové financování. Vede významné energetické projekty v oblasti jaderné a klasické energetiky zpracovávané Euroenergy ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními společnostmi, působí jako externí expert Internatinonal Atomic Energy Agency v několika zemích a rovněž jako lektor při tréninku projektového řízení pro české a zahraniční společnosti a školy. V letech 1990 – 1992 zastával funkci zástupce náměstka generálního ředitele ČEZ s odpovědností za koordinaci rozvoje společnosti. V letech 1982 – 1992 působil Jaromír Novák ve vedení ČEZ Praha v různých funkcích v oblasti investic a spouštění. V období let 1973 – 1982 pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) na stavbách elektráren a později při přípravě a realizaci Jaderné elektrárny Dukovany. V roce 1972 působil Jaromír Novák v provozních funkcích v Elektrárnách Holešovice. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně (Fakulta strojní) a postgraduálního studia na ČVUT (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská).

Joonkyo SUH

Joonkyo SUH   Chief Representative, Czech Office, KHNP

Joonkyo Suh absolvoval obor architektonické inženýrství (B.S.) na Keimyung University v Koreji (1992). Po ukončení studia nastoupil do KHNP (následně KEPCO), kde zahájil svou kariéru v oblasti stavební techniky v jaderné elektrárně Hanul. 14 let, od zahájení výstavby až po její dokončení v roce 2006, pracoval na stavebních projektech bloků 3, 4, 5 a 6 JE Hanul. Poté pokračoval ve své kariéře v řadě zahraničních projektů (Rumunsko, Kanada, Argentina, Polsko, Finsko, Spojené arabské emiráty a Česká republika). Ve Finsku působil tři a půl roku jako KHNP Deputy Representative během výběrového řízení projektu Olkiluoto 4 a také jeden rok jako manažer výstavby projektu Barakah ve Spojených arabských emirátech. S 11 lety zkušeností v zahraničních projektech nyní pracuje jako Chief Representative České kanceláře KHNP, aby napomáhal a řídil spolupráci mezi českým jaderným průmyslem a KHNP.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA   jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické a od roku 1983 pracoval ve společnosti Škodaexport. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby a rekonstrukcí elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve Škodaexportu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval v útvaru Výstavba jaderných elektráren společnosti ČEZ jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.
V současné době zodpovídá za marketing skupiny Rosatom především v České republice. Společnost Rosatom Central Europe má pobočky na Slovensku a v Maďarsku.

Michal ŠNOBR

Michal ŠNOBR   poradce skupiny J&T v energetice a oblasti kapitálových trhů

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T nejen v oblasti energetiky. Má více než dvacet let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Ján ŠTULLER

Ján ŠTULLER   vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Ján Štuller je absolventem ČVUT Praha – Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, kde v roce 1982 získal titul inženýra v oboru jaderné inženýrství. Po několika letech praxe v závodech Škoda – Výstavba elektráren v oblasti projektování výstavby a spouštění jaderných elektráren Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce, inspekční činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti na uvedených jaderných zařízeních (inspektor Československé komise pro atomovou energii) a stáži v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností v U.S. NRC, byl k 1. lednu 1993 jmenován Hlavním inspektorem jaderné bezpečnosti České republiky a předsedou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V těchto funkcích byl odpovědný za vybudování a plnou funkčnost dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v zemi. V letech 1999 až 2008 pokračoval ve své profesní kariéře v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), kde mimo jiné zastával funkci zvláštního poradce Generálního ředitele IAEA pro vědecké a technické otázky a kde byl také odpovědný za plánování a implementaci programu technické spolupráce v zemích střední a jihovýchodní Evropy a v zemích Střední Asie.
Po návratu z mise v IAEA působil ve vysokých funkcích v SÚJB v oblasti licencování a hodnocení jaderné bezpečnosti. V červnu 2016 byl vládou ČR jmenován do funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.

Josef ZBOŘIL

Josef ZBOŘIL   emeritní člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor technologie polymerů. Svoji profesní kariéru spojil s papírenským a chemickým průmyslem a energetickými záležitostmi na straně spotřeby energie. V letech 1993—1997 byl presidentem papírenského svazu, v letech 1995 až 2011 členem předsednictva Svazu průmyslu a dopravy ČR. V EHSV v Bruselu pracoval v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. Byl zpravodajem řady stanovisek k problematice politiky změny klimatu a energetické transformace společnosti (klimatické vyjednávání, EU-ETS, OZE vs. fosilní primární zdroje energie apod.) v sekcích pro životní prostředí a pro dopravu a energetiku. Ve výboru EHSV pro průmyslové změny (CCMI) se věnoval problematice surovin, energie, obnovitelných zdrojů, dopravy, průmyslové politiky. Rovněž působí ve výboru pro průmyslové záležitosti BusinessEurope. Za SP ČR se účastní prací na ASEK a surovinové politice.

Patrick ZAK

Patrick ZAK   Pre-Development & Marketing Director, EDF – New Nuclear Projects and Engineering

Patrick Zak absolvoval Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai a pro EDF začal pracovat v roce 1982. Během své třicetileté kariéry v EDF působil na různých manažerských pozicích v řadě jaderných elektráren flotily EDF, například v Cruas jako vedoucí provozního úseku od roku 1993 do roku 1998.
Má mezinárodní zkušenosti, na začátku devadesátých let se podílel na přípravě a provozu jaderné elektrány Daya Bay v Číně, později působil v dceřiné společnosti EDF v Polsku, kde od roku 1999 do roku 2004 vedl obchodní oddělení v EC Krakow (1260 MW / 460MWe kogenerační jednotka ve vlastnictví EDF) a byl členem představenstva EC Zielona Góra (uhelná kogenerační jednotka), kde měl na starosti projekt paroplynového cyklu. Po návratu zpět do Francie byl jmenován zástupcem projektového manažera projektu UK EPR Engineering Division EDF, následovně byl zástupcem vedoucího čínské divize EDFv Pekingu, odpovědným za rozvoj a správu aktiv. Od začátku roku 2016 působí Patrick Zak jako Predevelopment & Marketing Director - New Nuclear Projects and Engineering Direction, Development Division EDF.

Wenquan ZHANG

Wenquan ZHANG   Chief Representative, Prague Office, China General Nuclear Power Corporation

Zhang Wenquan nastoupil do skupiny CGN v roce 1995 poté, co absolvoval univerzitu v Sichuan s magisterským diplomem v oblasti jaderné fyziky. Po 17 letech práce na projektech jaderných elektráren Ling Ao a Taishan, kde působil v různých oblastech včetně licencování, řízení zakázek a projektů, přešel v roce 2012 Zhang Wenquan do útvaru mezinárodního rozvoje jaderných projektů a zaměřil se na rozvoj nových jaderných projektů v západní Asii a regionu střední a východní Evropy. V září roku 2015 byl jmenován vrchním představitelem Úřadu pro střední a východní Evropu (Bukurešť) a od ledna 2017 je vrchním představitelem pražského úřadu CGN.